Edu4Install

Adviezen, Projecten en Trainingen Installatietechniek

Edu4Install beoordeelt of uw installatie voldoet aan de ontwerpeisen, het bestek, en relevante normen en richtlijnen betreffende:

  • Leidingwaterinstallaties
  • Warmtapwatervoorziening
  • Circulatiesystemen
  • Sanitaire installaties
  • Legionellapreventie
  • Gasinstallaties


Dit leidt tot een rapportage en bijbehorend onafhankelijk advies.


De beoordelingen kunnen noodzakelijk zijn in de verschillende fasen van het voortbrengingsproces en de levensduur van de installatie.