Edu4Install

Adviezen, Projecten en Trainingen Installatietechniek

ERVARING

Adviseur / docent

2015– heden

 • Onderzoek van problemen en adviseren van oplossingen voor o.a. architecten, gebouweigenaren m.b.t. leidingwaterinstallaties, warmtapwater-circulatiesystemen, legionellabeheer en afvoerinstallaties;
 • Opstellen deskundigenrapporten voor de rechtbank;
 • Verzorgen presentaties en trainingen;
 • Docent en examinator Fysica en Ontwerpen, Post-MBO en -HBO;
 • Secretariaat examencommissie techniek van Hogeschool Avans+;
 • Voorzitterschap College van Deskundigen, Waterverdelers, Kiwa;
 • Lid van de Innovatiegroep Sanitaire Technieken van TVVL.


Projectcoordinator bij ISSO

2003 – 2015

 • Coordineren van de ontwikkeling van ISSO-publicaties, kennisdocumenten en internetapplicaties op het gebied van drinkwater-, brandblus-, afvalwater- en gastechniek en legionellapreventie
 • Organiseren en verzorgen van ISSO-instructiebijeenkomsten, lezingen en webinars.
 • Diverse werkzaamheden voor Hogeschool Avans+, waaronder:
  • Projectleider vernieuwing opleiding HIT-W
  • Kerndocent Ontwerpen drinkwater-, afvalwater en brandblusinstallaties
  • Docent Fysica, Toegepaste Natuurkunde en Wiskunde (Schakelklas)
  • Lid Expertgroep ST van TVVL

 

Projectcoordinator bij Intechnium (nu Kenteq)
1990 – 2003

 • Ontwikkelen van eindtermdocumenten, opleidingen, cursussen en leermiddelen;
 • Ontwikkelen van examens van MBO, post-MBO- en HBO-opleidingen installatietechniek;
 • Part time docent MIT-W (Stooktechniek en Practicum);
 • Invaldocent Hogeschool Rotterdam (Ontwerpen Gebouwinstallaties en Stooktechniek).

 
Coordinerend docent bij MTS Den Haag

1983 – 1990

 • Coordineren van de vakgroep Installatietechniek (W) en ontwikkelen van de nieuwe dagopleiding Installatietechniek in samenwerking met MTS Zwolle en MTS Eindhoven.
 • Lesgeven aan de dagopleiding Installatietechniek-W en de avondopleiding MIT-W in de vakken Klimaattechniek, Sanitaire techniek, Koudetechniek, Stooktechniek, Ontwerpen, en practicum.


Docent bij Zadkine Rotterdam

1978 – 1983

 • Lesgeven aan de opleidingen monteur, AIT, MIT en Servicetechnicus luchtbehandeling en centrale verwarming.

 
Projectbegeleider bij Van Kleef Installatiebedrijven

1975 – 1978

 • Begroten, voorbereiden en begeleiden van binnen- en buitenlandse installatietechnische projecten.


Engineer bij Coasterminals

1974 – 1975

 • Engineeren van installaties voor de olie- en gasindustrie in binnenland en buitenland.

 
Tekenaar bij Akzo Engineering

1973 – 1974

 • Tekenen van procesinstallaties voor de chemische industrie.OPLEIDINGEN

‘63-’68              HBS-b                                                         Caland Lyceum Rotterdam

‘68-’73              HTS-Werktuigbouw-Energietechniek               HTS-Rotterdam

‘’74                   Leidingtekenen in de procesindustrie              PBBA

‘75-’76              Installateursopleiding                                    SOG-Gouda  

‘79-’80              Pedagogische aantekening                             NGOLB Rotterdam

‘83-’84              2e graads lerarenopleiding  W                        NGOLB Rotterdam

‘84-’86              Hogere installatietechniek 1e + 2e jaar           HTS Den Bosch

’89                   Gebruik VABI-computerprogramma’s               VABI Delft

’90                   Project- en auteursmanagement                     CLU Utrecht

’92                   STABU-besteksystematiek                              STABU

‘94                   Onderhoudsbewust ontwerpen                       TVVL Amersfoort

’96                   Bedienen van GBS                                        Intechnium/CBM Tilburg

’96                   CAD voor beginners                                      StabiCAD Bodegraven

’98                   Opzetten kwaliteitszorgsysteem                      DNV-Oisterwijk

’99-‘00              Diverse computercursussen                           Syntegra, Computrain

'01                   Legionellapreventie                                       SWO/Kiwa

'01                   CV-AC-Watersystem design                           ASHREA San Diego, USA

'01-'02              Meet-&Regeltechniek Klimaatinstallaties         TVVL/SBC

’04-’07              Lerarenopleiding Natuurkunde                       Hogeschool-R'dam en ICLON