Edu4Install

Adviezen, Projecten en Trainingen Installatietechniek

Edu4Install verzorgt trainingen, instructiebijeenkomsten en lessen op het vakgebied Installatietechniek op MBO, MBO+ en HBO-niveau (niveau 4 en 5) m.b.t. de thema's:

Basiskennis

 • Algemene installatietechniek W-installaties

Toegepaste Natuurkunde

 • Fysica (basisbegrippen, warmte- en vochttransport, vochtige lucht, geluid)
 • Stromingsleer (Bernoulli, drukverlies, pompen en ventilatoren)
 • Thermodynamica (Kringprocessen, werking koelmachines en warmtepompen)

Leidingwater-, riolerings- en brandblusinstallaties

 • Ontwerpen van systemen voor drinkwater, warmtapwater, afvalwater en met leidingwater gevoede bluswaterinstallaties

Legionellapreventie

 • Ontwerpen en beheren van: 
  • legionellaveilige leidingwaterinstallaties
  • legionellaveilige proceswaterinstallatie

Gasinstallaties

 • Ontwerpen van gasleidingen, ventilatievoorzieningen, rookgasafvoeren en beveiligingen van gasinstallaties.