Edu4Install

Adviezen, Projecten en Trainingen Installatietechniek

Edu4Install ontwikkelt in samenwerking met u een op de doelgroep installatietechnici toegesneden opleidingsprogramma en desgewenst bijbehorende lesmaterialen.
Producten zijn bijvoorbeeld:

  • Analyse van werkzaamheden en opleidingsbehoefte
  • Eindtermdocumenten
  • Leerplannen
  • Opleidingsprogramma's
  • Studiegidsen
  • Docentenhandleidingen
  • Examenprogramma's
  • Lesmaterialen, opdrachten en toetsen